Følg oss!

FacebookInstagram

Kommende aktiviteter

28 sep 2020
12:00AM
Ferieaktiviteter for lavinntektsfamilier
07 okt 2020
05:00PM - 08:00PM
Oppstart Ung Leder Vålerenga
14 okt 2020
12:00AM
Community Champions Leauge Kick- Off
15 okt 2020
12:00AM
Vennecup

Jesper Vålerenga Skolekkk

Forbildeprosjektet er et forebyggende tiltak for å bedre barn- og ungdomsoppvekstvilkår i bydel Gamle Oslo. Prosjektet skolerer unge til å være aktivitetsledere, gir dem en rolle som forbilder og tilbyr åpen hallaktivitet etter skoletid.

Prosjektet identifiserer, rekrutterer, og utvikler 20 forbilder fra to barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole fra bydelen.Ved å sette fokus på gode holdninger, positive forbilder, og å gi barna mulighet til å være aktive utgjør forbildeprosjektet forskjeller for oppvektsmiljøet. Elevene som er plukket ut som forbilder skal være forbilder for yngre elever i noen kroppsøvingstimer og på Respektløkka. 

Respektløkka er en åpen treningsarena som fungerer som et fritidstilbud for elevene etter skoletid. Det er en flott integreringsarena hvor alle er like uansett kjønn, etnisitet, religion, motivasjon og ferdighetsnivå deltar. 

Prosjektet ønsker å bruke forbilder for å skape gode normer, verdier og idrettsglede på skolene. Forbildenes involvering vil føre til at det vil være flere som gir skryt og individuell oppfølging - som fører til at flere blir sett og får mestringsopplevelser. 

Hovedmål:

  • Forbildeprosjektet skal bruke idretten som ett verktøy for å skape bedre oppvekstvilkår for barn og ungdom i utsatte områder i Oslo                                                                                                                 

Delmål:

  • Skape bedre klassemiljø og skolemiljø
  • Fokus på å gjøre andre gode og å inkludere alle
  • Sørge for at alle elever blir sett og får mestringsopplevelser
  •  Forebygge kriminalitet, rus, mobbing, rasisme og annen uønsket atferd
  • God personlig utvikling for forbildene gjennom kurs og sosiale samlinger

Les mer om Forbildeprosjektet i Dagsavisen.

Les mer om resultatene av forbildeprosjektet hos Oslo kommune.


Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn
Tel: 23 24 78 00. PB 6064 Etterstad 0601 Oslo. Besøksadresse: Innspurten 12 A, Inngang B, 5.etg. 0663 Oslo

Vi har 83 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Kopirett © 2016-19 Vålerenga Samfunn. Alle rettigheter reservert. Webdesign © 2016-19 Web Norge.