Følg oss!

FacebookInstagram

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser

VIF samfunn inkludering singel RGB klippet2

Inkludering har som formål å hjelpe flest mulig familier med dårlig økonomi. Basert på nordmenns inntekt i 2008 (SSB), har ikke Oslo bare det høyeste antallet fattige, men også den høyeste andelen som faller inn under SSBs definisjon: «personer med inntekt som er lavere enn halvparten av medianinntekten i de ulike regionene». Det gjelder 9,68 prosent, eller 54.282 personer, i hovedstaden. Utredningen fra Inkluderingsutvalget i 2011 viser at det sterkt blir anbefalt en ekstra innsats for å få minoritetsspråklige ut i jobb.

Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn ønsker å bistå med en innsats for samfunnet og tilrettelegger aktiviteter og tiltak for å inkludere og integrere de svakeste i samfunnet. Prosjektets formål er å hjelpe flest mulig familier med dårlig økonomi. Vi skal tilrettelegge aktiviteter etter behov. Vi ønsker å skape et nettverk og arena for sosial deltakelse for minoritetsspråklige. Vi ønsker å bistå med å styrke deres muligheter og deltakelse i samfunnet.

Inkludering skal:

-       Gi barn og ungdom fra familier med dårlig økonomi en meningsfylt hverdag og fritid på lik linje med andre barn.        

-       dekke kontingent, treningsavgift, cuper/ turneringer og utstyr for barn og ungdom fra familier med dårlig økonomi.

-       tilrettelegge for ferietilbud for familier med dårlig økonomi.

-       gi sykehusbarn positive opplevelser.

-       gi et fotballtilbud til rusavhengige.

Mål: Inkludering skal gi familier og voksne med dårlig økonomi gratis fritids- og ferietilbud. Målet er å skape positive aktiviteter.

Inkludering skal jobbe overfor følgende målgrupper:

·         Barn og unge under 18 år fra familier med dårlig økonomi

·         Familier som mottar sosiale stønader

·         Foreldre der en eller begge er langtidsledige eller arbeidsuføre

·         Barn og familier tilknyttet barnevernet

·         Barn og mødre som er tilknyttet krisesenter

·         Ungdom som trenger fritidstilbud

·         Kreftsyke barn, ungdom og voksne

·         Rusavhengige

Aktiviteter:

Gatelaget

Drømmefondet

Radiumhospitalet

Ferietilbud for lavinntektsfamilier

 

 


Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn
Tel: 23 24 78 00. PB 6064 Etterstad 0601 Oslo. Besøksadresse: Innspurten 12 A, Inngang B, 5.etg. 0663 Oslo

Vi har 66 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Kopirett © 2016-19 Vålerenga Samfunn. Alle rettigheter reservert. Webdesign © 2016-19 Web Norge.